Subjekty finančného trhu

16.03.22 99.99.99
IČO:
54067189
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900CAKA0000078933
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Polomská 524, 049 21 Betliar
16.03.22 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
Registračné číslo:
0034
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99
16.03.22 99.99.99
07.11.22 99.99.99
07.02.23 99.99.99
07.02.23 99.99.99
03.04.23 99.99.99
09.05.23 99.99.99