Subjekty finančného trhu

07.11.22 99.99.99
IČO:
54961467
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900CAKA0000113756
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Polomská 524, 04921 Betliar
07.11.22 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
Správca:
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99