Subjekty finančného trhu

16.03.22 99.99.99
IČO:
54420954
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900CAKA0000082231
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Polomská 524, 049 21 Betliar
16.03.22 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
Správca:
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99