Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
IČO:
35792752
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Pribinova 25, 82496 Bratislava
99.99.99 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
09.09.15 99.99.99
Dátum zápisu:
09.09.2015
99.99.99 99.99.99
Rozsah činnosti:
poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
07.05.19