Subjekty finančného trhu

01.03.22 99.99.99
Národný identifikátor:
ΗΕ 426766
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Mykinon, 6th floor 12, 1065 Nicosia
01.03.22 99.99.99
Štát:
Cyprus
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
01.03.22 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa príloh smerníc o platobných službách na vnútornom trhu:
Podľa prílohy smernice 2015/2366/EÚ o platobných službách na vnútornom trhu:
3.
Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:
a)
vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa;
b)
vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného platobného nástroja alebo prostredníctvom podobného zariadenia;
c)
vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov.
5.
Vydávanie platobných nástrojov.
  
Prijímanie platobných transakcií.
99.99.99 99.99.99
Belgicko
01.03.22 99.99.99
Bulharsko
01.03.22 99.99.99
Chorvátsko
01.03.22 99.99.99
Česko
01.03.22 99.99.99
Dánsko
01.03.22 99.99.99
Estónsko
01.03.22 99.99.99
Fínsko
01.03.22 99.99.99
Francúzsko
01.03.22 99.99.99
Grécko
01.03.22 99.99.99
Maďarsko
01.03.22 99.99.99
Island
01.03.22 99.99.99
Írsko
01.03.22 99.99.99
Taliansko
01.03.22 99.99.99
Lotyšsko
01.03.22 99.99.99
Lichtenštajnsko
01.03.22 99.99.99
Litva
01.03.22 99.99.99
Luxembursko
01.03.22 99.99.99
Holandsko
01.03.22 99.99.99
Nórsko
01.03.22 99.99.99
Poľsko
01.03.22 99.99.99
Portugalsko
01.03.22 99.99.99
Rumunsko
01.03.22 99.99.99
Slovinsko
01.03.22 99.99.99
Švédsko
01.03.22 99.99.99
Španielsko
01.03.22 99.99.99