Údaje z databázy o subjektoch finančného trhu, ktoré majú k aktuálnemu dňu účinné aspoň jedno oprávnenie na činnosť na finančnom trhu, je možné stiahnuť vo formáte xlsx a json. Databáza je aktualizovaná na dennej báze v nočných hodinách.

Údaje vo formáte XLSX (5,6 MB)
Údaje vo formáte JSON (1,9 MB)

Údaje sú platné k 16.6.2021.