Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Dôchodkové správcovské spoločnosti5
Dôchodkové fondy17
Garantované5
Negarantované7
Indexové5
Doplnkové dôchodkové spoločnosti4
Doplnkové dôchodkové fondy19
Príspevkové15
Výplatné4