Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní34
Životné poistenie20
Neživotné poistenie30
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime1
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
Poisťovne so sídlom v SR14
Poisťovne so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí10
Pobočky slovenských poisťovní v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poisťovní9
Zahraničné poisťovne pôsobiace v SR657
Pobočky zahraničných poisťovní v SR20
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných poisťovní v SR637