Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní37
Životné poistenie19
Neživotné poistenie33
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime1
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
Poisťovne so sídlom v SR16
Poisťovne so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí10
Pobočky slovenských poisťovní v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poisťovní9
Zahraničné poisťovne pôsobiace v SR640
Pobočky zahraničných poisťovní v SR21
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných poisťovní v SR619