Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní35
Životné poistenie19
Neživotné poistenie31
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime1
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
Poisťovne so sídlom v SR13
Poisťovne so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí10
Pobočky slovenských poisťovní v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poisťovní9
Zahraničné poisťovne pôsobiace v SR673
Pobočky zahraničných poisťovní v SR22
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných poisťovní v SR651