Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní36
Životné poistenie18
Neživotné poistenie32
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime1
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
Poisťovne so sídlom v SR15
Poisťovne so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí10
Pobočky slovenských poisťovní v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poisťovní9
Zahraničné poisťovne pôsobiace v SR647
Pobočky zahraničných poisťovní v SR21
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných poisťovní v SR626