Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Banky a pobočky zahraničných bánk27
Banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb12
Hypotekárne banky7
Stavebné sporiteľne3
Banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky9
Platobné inštitúcie a pobočky zahraničných platobných inštitúcií8
Poskytovanie platobných služieb bez obmedzenia rozsahu292
Poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu4
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte0
Poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb0
Limitovaní poskytovatelia nad jeden milón eur15
Inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí1
Vydávanie elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu173
Vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu0
Agenti platobných služieb35
Distribútori služieb inštitúcie elektronických peňazí11
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime3
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Banky a iné úverové inštitúcie412
Banky so sídlom v SR12
Banky so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí5
Pobočky slovenských bánk v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských bánk5
Zastúpenia slovenských bánk v zahraničí0
Zahraničné banky a iné úverové inštitúcie pôsobiace v SR401
Pobočky zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR15
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR385
Zastúpenia zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR1
 Platobné inštitúcie292
Platobné inštitúcie so sídlom v SR6
Platobné inštitúcie so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí5
Pobočky slovenských platobných inštitúcií v zahraničí1
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských platobných inštitúcií4
Zahraničné platobné inštitúcie pôsobiace v SR286
Pobočky zahraničných platobných inštitúcií v SR2
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných platobných inštitúcií v SR284
Pôsobenie zahraničnej platobnej inštitúcie na území SR prostredníctvom agentov platobných služieb6
 Inštitúcie elektronických peňazí173
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR1
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí0
Pobočky slovenských inštitúcií elektronických peňazí v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských inštitúcií elektronických peňazí0
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí pôsobiace v SR172
Pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR172