Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Banky a pobočky zahraničných bánk27
Banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb12
Hypotekárne banky7
Stavebné sporiteľne3
Banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky9
Platobné inštitúcie a pobočky zahraničných platobných inštitúcií10
Poskytovatelia platobných služieb v obmedzenom rozsahu4
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte0
Limitovaní poskytovatelia nad 1 000 000 eur18
Poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb0
Inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí1
Inštitúcie elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu1
Inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu0
Agenti platobných služieb38
Distribútori služieb inštitúcie elektronických peňazí23
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime3
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Banky a iné úverové inštitúcie423
Banky so sídlom v SR12
Banky so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí6
Pobočky slovenských bánk v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských bánk6
Zastúpenia slovenských bánk v zahraničí0
Zahraničné banky a iné úverové inštitúcie pôsobiace v SR412
Pobočky zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR15
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR396
Zastúpenia zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR1
 Platobné inštitúcie360
Platobné inštitúcie so sídlom v SR9
Platobné inštitúcie so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí6
Pobočky slovenských platobných inštitúcií v zahraničí1
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských platobných inštitúcií5
Zahraničné platobné inštitúcie pôsobiace v SR351
Pobočky zahraničných platobných inštitúcií v SR1
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných platobných inštitúcií v SR350
Pôsobenie zahraničnej platobnej inštitúcie na území SR prostredníctvom agentov platobných služieb6
 Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte0
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte so sídlom v SR0
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte v zahraničí0
Zahraniční poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte pôsobiaci v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte v SR0
 Inštitúcie elektronických peňazí224
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR1
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí0
Pobočky slovenských inštitúcií elektronických peňazí v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských inštitúcií elektronických peňazí0
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí pôsobiace v SR223
Pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR223