Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Banky a pobočky zahraničných bánk27
Banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb12
Hypotekárne banky7
Stavebné sporiteľne3
Banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky9
Platobné inštitúcie a pobočky zahraničných platobných inštitúcií9
Poskytovanie platobných služieb bez obmedzenia rozsahu301
Poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu4
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte0
Poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb0
Limitovaní poskytovatelia nad 1 000 000 eur16
Inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí1
Vydávanie elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu176
Vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu0
Agenti platobných služieb36
Distribútori služieb inštitúcie elektronických peňazí11
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime3
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Banky a iné úverové inštitúcie414
Banky so sídlom v SR12
Banky so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí6
Pobočky slovenských bánk v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských bánk6
Zastúpenia slovenských bánk v zahraničí0
Zahraničné banky a iné úverové inštitúcie pôsobiace v SR403
Pobočky zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR15
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR387
Zastúpenia zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR1
 Platobné inštitúcie301
Platobné inštitúcie so sídlom v SR7
Platobné inštitúcie so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí5
Pobočky slovenských platobných inštitúcií v zahraničí1
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských platobných inštitúcií4
Zahraničné platobné inštitúcie pôsobiace v SR294
Pobočky zahraničných platobných inštitúcií v SR2
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných platobných inštitúcií v SR292
Pôsobenie zahraničnej platobnej inštitúcie na území SR prostredníctvom agentov platobných služieb6
 Inštitúcie elektronických peňazí176
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR1
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí0
Pobočky slovenských inštitúcií elektronických peňazí v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských inštitúcií elektronických peňazí0
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí pôsobiace v SR175
Pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR175