Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Banky a pobočky zahraničných bánk26
Banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb12
Hypotekárne banky7
Stavebné sporiteľne3
Banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky8
Platobné inštitúcie a pobočky zahraničných platobných inštitúcií12
Poskytovanie platobných služieb bez obmedzenia rozsahu298
Poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu4
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte0
Poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb0
Limitovaní poskytovatelia1
Inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí1
Vydávanie elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu146
Vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu0
Agenti platobných služieb41
Distribútori služieb inštitúcie elektronických peňazí11
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime3
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Banky a iné úverové inštitúcie409
Banky so sídlom v SR12
Banky so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí5
Pobočky slovenských bánk v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských bánk5
Zastúpenia slovenských bánk v zahraničí0
Zahraničné banky a iné úverové inštitúcie pôsobiace v SR398
Pobočky zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR14
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR383
Zastúpenia zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR1
 Platobné inštitúcie302
Platobné inštitúcie so sídlom v SR10
Platobné inštitúcie so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí5
Pobočky slovenských platobných inštitúcií v zahraničí1
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských platobných inštitúcií4
Zahraničné platobné inštitúcie pôsobiace v SR292
Pobočky zahraničných platobných inštitúcií v SR2
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných platobných inštitúcií v SR290
Pôsobenie zahraničnej platobnej inštitúcie na území SR prostredníctvom agentov platobných služieb6
 Inštitúcie elektronických peňazí146
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR1
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí0
Pobočky slovenských inštitúcií elektronických peňazí v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských inštitúcií elektronických peňazí0
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí pôsobiace v SR145
Pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR145