Číslo Kategória Relevantné kategórie Oblasť Vydané Právoplatné
OPK-569-4/2010 sankcie ;povolenie na činnosť;sankcie; poisťovníctvo 2010-12-16 2011-01-20
OPK-15912-3/2009 sankcie ;sankcie; poisťovníctvo 2010-10-25 2010-11-18
ODT-4547/2015 sankcie ;sankcie;rozhodnutia druhého stupňa; poisťovníctvo 2015-10-01 2016-03-09
OFS-4356/2016-1 sankcie ;povolenie na činnosť;sankcie; poisťovníctvo 2016-04-18 2016-05-07
č.z.: 100-000-072-520 k č.sp.: NBS1-000-017-325 iné ;iné; poisťovníctvo 2017-11-23 2017-11-23