Adresa:Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
IČO:47256982
Rozhodnutia:zoznam (9)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
obchodník s cennými papiermi06.02.2015
vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene08.07.2016
 voľné cezhraničné pôsobenie
Bulharsko21.04.2015
Česko21.04.2015
Nemecko21.04.2015
Rakúsko21.04.2015
Cyprus23.07.2015
Švédsko31.03.2016
Malta04.09.2019
Dánsko04.09.2019
navrhovateľ viazaných investičných agentov
navrhovateľ viazaných finančných agentov
sektor kapitálového trhu