Adresa:Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO:51306727
Rozhodnutia:zoznam (7)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
obchodník s cennými papiermi08.12.2017
 pobočky na území iných členských štátov
Poľsko08.12.2017
 voľné cezhraničné pôsobenie
Česko12.06.2018
Cyprus12.06.2018
Estónsko13.06.2018
Portugalsko13.06.2018
Španielsko13.06.2018
Belgicko13.06.2018
Slovinsko13.06.2018
Francúzsko13.06.2018
Chorvátsko13.06.2018
Taliansko13.06.2018
Grécko13.06.2018
Lotyšsko13.06.2018
Maďarsko13.06.2018
Fínsko13.06.2018
Švédsko13.06.2018
Rakúsko13.06.2018
Rumunsko13.06.2018
Írsko13.06.2018
Malta13.06.2018
Nemecko13.06.2018
Poľsko13.06.2018
Luxembursko13.06.2018
Bulharsko13.06.2018
Holandsko13.06.2018
Lichtenštajnsko13.06.2018
Dánsko13.06.2018
Spojené kráľovstvo13.06.201831.12.2020
navrhovateľ viazaných investičných agentov
navrhovateľ viazaných finančných agentov
sektor kapitálového trhu
samostatný finančný agent23.04.2018
sektor poistenia alebo zaistenia07.11.2018
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov07.11.2018
sektor starobného dôchodkového sporenia23.04.2018
sektor doplnkového dôchodkového sporenia23.04.2018
poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte18.11.2020