Adresa:Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO:51306727
Rozhodnutia:zoznam (2)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
obchodník s cennými papiermi08.12.2017
 voľné cezhraničné pôsobenie
Česko12.06.2018
navrhovateľ viazaných investičných agentov
navrhovateľ viazaných finančných agentov
sektor kapitálového trhu
samostatný finančný agent23.04.2018
sektor starobného dôchodkového sporenia23.04.2018
sektor doplnkového dôchodkového sporenia23.04.2018