Adresa:Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO:51306727
Rozhodnutia:zoznam (8)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
obchodník s cennými papiermi08.12.2017
 pobočky na území iných členských štátov
Poľsko08.12.2017
 voľné cezhraničné pôsobenie
Česko12.06.2018
Cyprus12.06.2018
Estónsko13.06.2018
Portugalsko13.06.2018
Španielsko13.06.2018
Belgicko13.06.2018
Slovinsko13.06.2018
Francúzsko13.06.2018
Chorvátsko13.06.2018
Taliansko13.06.2018
Grécko13.06.2018
Lotyšsko13.06.2018
Maďarsko13.06.2018
Fínsko13.06.2018
Švédsko13.06.2018
Rakúsko13.06.2018
Rumunsko13.06.2018
Írsko13.06.2018
Malta13.06.2018
Nemecko13.06.2018
Poľsko13.06.2018
Luxembursko13.06.2018
Bulharsko13.06.2018
Holandsko13.06.2018
Lichtenštajnsko13.06.2018
Dánsko13.06.2018
Spojené kráľovstvo13.06.201831.12.2020
navrhovateľ viazaných investičných agentov
navrhovateľ viazaných finančných agentov
sektor kapitálového trhu
samostatný finančný agent23.04.2018
sektor poistenia alebo zaistenia07.11.2018
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov07.11.2018
sektor starobného dôchodkového sporenia23.04.2018
sektor doplnkového dôchodkového sporenia23.04.2018
poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte18.11.2020
 voľné cezhraničné pôsobenie poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte
Rakúsko01.08.2021
Belgicko01.08.2021
Bulharsko01.08.2021
Chorvátsko01.08.2021
Cyprus01.08.2021
Česko01.08.2021
Dánsko01.08.2021
Estónsko01.08.2021
Fínsko01.08.2021
Francúzsko01.08.2021
Nemecko01.08.2021
Grécko01.08.2021
Maďarsko01.08.2021
Island01.08.2021
Taliansko01.08.2021
Lotyšsko01.08.2021
Lichtenštajnsko01.08.2021
Litva01.08.2021
Luxembursko01.08.2021
Malta01.08.2021
Holandsko01.08.2021
Nórsko01.08.2021
Poľsko01.08.2021
Portugalsko01.08.2021
Rumunsko01.08.2021
Slovinsko01.08.2021
Španielsko01.08.2021
Švédsko01.08.2021