Adresa:Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO:51306727
Rozhodnutia:zoznam (2)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
obchodník s cennými papiermi08.12.2017
navrhovateľ viazaných investičných agentov
navrhovateľ viazaných finančných agentov
sektor kapitálového trhu