Adresa:Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO:17330254
Rozhodnutia:zoznam (60)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
správcovská spoločnosť14.02.2001
 voľné cezhraničné pôsobenie
Česko31.08.2009
ponuka subjektov kolektívneho investovania na území iného členského štátu03.07.2006
navrhovateľ viazaných finančných agentov
sektor kapitálového trhu