Adresa:Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO:50387308
Rozhodnutia:zoznam (5)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
obchodník s cennými papiermi14.06.2016
vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene14.06.2016
 voľné cezhraničné pôsobenie
Česko21.04.2017
Nemecko24.05.2019