Adresa:4, Profiti Ilias Street, Kanika Business Centre, 7th Floor, Germasogia, 4046 Limassol
Štát:Cyprus
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
voľné cezhraničné pôsobenie obchodníka s cennými papiermi na území SR01.08.2013