Adresa:Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:46847162
Rozhodnutia:zoznam (25)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
platobná inštitúcia13.07.2018
 voľné cezhraničné pôsobenie
Belgicko13.07.2018
Bulharsko13.07.2018
Cyprus13.07.2018
Česko13.07.2018
Dánsko13.07.2018
Estónsko13.07.2018
Fínsko13.07.2018
Francúzsko13.07.2018
Grécko13.07.2018
Holandsko13.07.2018
Chorvátsko13.07.2018
Írsko13.07.2018
Lotyšsko13.07.2018
Luxembursko13.07.2018
Litva13.07.2018
Maďarsko13.07.2018
Malta13.07.2018
Nemecko13.07.2018
Poľsko13.07.2018
Portugalsko13.07.2018
Rakúsko13.07.2018
Rumunsko13.07.2018
Slovinsko13.07.2018
Španielsko13.07.2018
Švédsko13.07.2018
Taliansko13.07.2018
Spojené kráľovstvo13.07.201831.12.2020
platobná inštitúcia17.06.201512.07.2018