Adresa:Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:46847162
Rozhodnutia:zoznam (20)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
platobná inštitúcia13.07.2018
 voľné cezhraničné pôsobenie
Belgicko21.09.2015
Bulharsko21.09.2015
Cyprus21.09.2015
Česko21.09.2015
Dánsko21.09.2015
Estónsko21.09.2015
Fínsko21.09.2015
Francúzsko21.09.2015
Grécko21.09.2015
Holandsko21.09.2015
Chorvátsko21.09.2015
Írsko21.09.2015
Lotyšsko21.09.2015
Luxembursko21.09.2015
Litva21.09.2015
Maďarsko21.09.2015
Malta21.09.2015
Nemecko21.09.2015
Poľsko21.09.2015
Portugalsko21.09.2015
Rakúsko21.09.2015
Rumunsko21.09.2015
Slovinsko21.09.2015
Španielsko21.09.2015
Švédsko21.09.2015
Taliansko21.09.2015
Spojené kráľovstvo21.09.2015
platobná inštitúcia17.06.201512.07.2018