Adresa:Štetinova 4, 811 06 Bratislava
IČO:51157471
Rozhodnutia:zoznam (5)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
obchodník s cennými papiermi14.09.2017
vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene14.09.2017
 pobočky na území iných členských štátov
Česko16.04.2020
 voľné cezhraničné pôsobenie
Nemecko04.09.2020
Rakúsko04.09.2020
Španielsko04.09.2020
Poľsko04.09.2020
Holandsko04.09.2020
Belgicko04.09.2020
navrhovateľ viazaných investičných agentov
navrhovateľ viazaných finančných agentov
sektor kapitálového trhu