Adresa:Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower 5th Floor, 4007 Mesa Yeitona, Limassol
Štát:Cyprus
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
voľné cezhraničné pôsobenie obchodníka s cennými papiermi na území SR03.10.2019