Adresa:Štúrova 5, 813 54 Bratislava
IČO:31318916
Rozhodnutia:zoznam (61)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
banka27.02.1992
poskytovanie investičných služieb
vykonávanie hypotekárnych obchodov13.08.2002
viazaný finančný agent30.12.2010
sektor poistenia alebo zaistenia19.01.2012
sektor prijímania vkladov16.03.2017
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov16.03.2017
sektor starobného dôchodkového sporenia28.01.2019
sektor doplnkového dôchodkového sporenia28.01.2019
sektor kapitálového trhu30.12.201013.09.2019
samostatný finančný agent23.01.200720.12.2010
sektor poistenia alebo zaistenia23.01.200720.12.2010