Adresa:Štúrova 5, 813 54 Bratislava
IČO:31318916
Rozhodnutia:zoznam (36)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
banka27.02.1992
poskytovanie investičných služieb
vykonávanie hypotekárnych obchodov13.08.2002
viazaný finančný agent30.12.2010
sektor poistenia alebo zaistenia19.01.2012
sektor kapitálového trhu30.12.2010
sektor prijímania vkladov16.03.2017
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov16.03.2017
sektor starobného dôchodkového sporenia28.01.2019
sektor doplnkového dôchodkového sporenia28.01.2019
samostatný finančný agent23.01.200720.12.2010
sektor poistenia alebo zaistenia23.01.200720.12.2010