Adresa:Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava
IČO:35960990
Rozhodnutia:zoznam (12)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
obchodník s cennými papiermi16.09.2005
 pobočky na území iných členských štátov
Česko27.06.2019
 voľné cezhraničné pôsobenie
Poľsko16.11.2005
Česko04.01.2007
Maďarsko09.11.2005