Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia32
Nebankoví veritelia32
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu31
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia0
Devízové miesta