Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia31
Nebankoví veritelia30
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu29
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia1
Devízové miesta