Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia33
Nebankoví veritelia33
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu32
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia0
Devízové miesta