Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia34
Nebankoví veritelia32
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu31
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia2
Devízové miesta