Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia35
Nebankoví veritelia34
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu33
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia1
Devízové miesta