Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 777
Samostatní finanční agenti493
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia414
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu106
Sprostredkovanie prijímania vkladov115
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov207
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia45
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia70
Podriadení finanční agenti14 424
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 865
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 933
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 676
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 539
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 283
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 442
Viazaní finanční agenti9 348
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 157
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu371
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 406
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 639
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 165
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia936
 Finanční poradcovia12
Sektor poistenia alebo zaistenia3
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov10
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti168
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 033
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 027
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov16
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia25 495
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 436
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí576
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 027
 Sektor kapitálového trhu168
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi74
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi94
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 435
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 385
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia16