Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 697
Samostatní finanční agenti465
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia390
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu104
Sprostredkovanie prijímania vkladov109
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov197
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia69
Podriadení finanční agenti14 417
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 886
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu7 214
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 491
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 878
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 637
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 728
Viazaní finanční agenti9 216
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 212
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu403
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 230
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 397
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 334
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia968
 Finanční poradcovia10
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti182
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 043
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 035
Sprostredkovanie úverov na bývanie20
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia25 552
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 488
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí572
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 035
 Sektor kapitálového trhu182
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi96
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi87
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 526
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 472
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia20