Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti23 820
Samostatní finanční agenti511
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia430
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu108
Sprostredkovanie prijímania vkladov121
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov214
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia74
Podriadení finanční agenti14 630
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 928
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 943
Sprostredkovanie prijímania vkladov5 021
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 648
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 077
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 252
Viazaní finanční agenti10 226
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 921
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu375
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 494
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 833
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 379
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia941
 Finanční poradcovia12
Sektor poistenia alebo zaistenia3
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov10
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti189
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu8 664
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia8 659
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov14
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia29 970
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR21 279
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí598
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia8 659
 Sektor kapitálového trhu189
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi95
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi94
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 745
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 695
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia14