Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 521
Samostatní finanční agenti476
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia402
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu103
Sprostredkovanie prijímania vkladov111
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov201
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia71
Podriadení finanční agenti14 377
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 778
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 876
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 540
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 696
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 434
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 561
Viazaní finanční agenti9 116
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 006
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu398
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 330
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 522
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 189
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia986
 Finanční poradcovia10
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti176
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 041
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 034
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov16
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia25 249
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 186
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí569
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 034
 Sektor kapitálového trhu176
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi93
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi83
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 469
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 419
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia16