Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti23 523
Samostatní finanční agenti439
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia366
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu100
Sprostredkovanie prijímania vkladov101
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov185
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia51
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia69
Podriadení finanční agenti15 579
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia13 866
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu8 033
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 737
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9 768
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia6 442
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia4 321
Viazaní finanční agenti8 973
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia6 996
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu763
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 133
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 242
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia3 042
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia1 376
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia6
 Finanční poradcovia8
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu0
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov7
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti411
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu3 808
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia3 797
Sprostredkovanie úverov na bývanie23
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia25 054
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR21 228
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí602
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia3 797
 Sektor kapitálového trhu411
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi117
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi295
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov12 249
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR12 195
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie23