Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 238
Samostatní finanční agenti468
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia394
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu103
Sprostredkovanie prijímania vkladov111
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov200
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia46
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia69
Podriadení finanční agenti14 277
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 742
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 973
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 472
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 756
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 533
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 638
Viazaní finanční agenti8 916
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia6 864
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu380
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 277
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 441
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 207
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia937
 Finanční poradcovia10
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti177
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 040
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 032
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov19
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia25 061
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 000
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí565
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 032
 Sektor kapitálového trhu177
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi93
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi84
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 450
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 397
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia19