Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 490
Samostatní finanční agenti502
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia422
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu107
Sprostredkovanie prijímania vkladov119
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov213
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia73
Podriadení finanční agenti14 079
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 580
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 767
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 702
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 321
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 096
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 267
Viazaní finanční agenti9 379
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 209
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu360
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 422
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 651
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 088
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia942
 Finanční poradcovia12
Sektor poistenia alebo zaistenia3
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov10
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti186
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu8 717
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia8 710
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov16
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia28 953
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 211
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí568
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia8 710
 Sektor kapitálového trhu186
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi94
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi92
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 236
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 185
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia16