Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti23 438
Samostatní finanční agenti455
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia383
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu101
Sprostredkovanie prijímania vkladov103
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov190
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia67
Podriadení finanční agenti14 912
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia13 305
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu7 606
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 577
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9 277
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia6 055
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia4 040
Viazaní finanční agenti9 472
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 447
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu416
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 182
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 371
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 527
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia971
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia4
 Finanční poradcovia8
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu0
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov7
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti188
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 061
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 050
Sprostredkovanie úverov na bývanie23
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia26 214
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR21 135
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí589
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 050
 Sektor kapitálového trhu188
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi101
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi88
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 892
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 838
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie23