Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 823
Samostatní finanční agenti493
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia418
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu104
Sprostredkovanie prijímania vkladov115
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov206
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia72
Podriadení finanční agenti14 529
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 946
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 937
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 685
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 636
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 395
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 495
Viazaní finanční agenti9 292
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 090
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu379
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 379
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 620
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 177
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia928
 Finanční poradcovia12
Sektor poistenia alebo zaistenia3
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov10
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti167
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 047
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 041
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov15
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia25 527
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 454
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí576
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 041
 Sektor kapitálového trhu167
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi86
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi81
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 512
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 462
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia15