Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti23 157
Samostatní finanční agenti460
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia386
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu102
Sprostredkovanie prijímania vkladov106
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov194
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia48
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia68
Podriadení finanční agenti14 786
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia13 204
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu7 488
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 504
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9 129
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 915
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 923
Viazaní finanční agenti9 325
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 312
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu413
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 211
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 391
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 451
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia967
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia4
 Finanční poradcovia10
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti183
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 056
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 045
Sprostredkovanie úverov na bývanie22
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia25 976
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 902
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí582
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 045
 Sektor kapitálového trhu183
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi97
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi87
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 770
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 714
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie22