Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 646
Samostatní finanční agenti481
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia406
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu106
Sprostredkovanie prijímania vkladov113
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov203
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia48
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia71
Podriadení finanční agenti14 418
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 827
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 836
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 635
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 785
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 378
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 482
Viazaní finanční agenti9 250
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 053
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu394
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 362
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 605
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 202
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia970
 Finanční poradcovia12
Sektor poistenia alebo zaistenia3
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov10
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti171
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 058
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 051
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov16
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia25 369
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 286
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí573
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 051
 Sektor kapitálového trhu171
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi89
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi82
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 644
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 593
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia16