Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti23 265
Samostatní finanční agenti450
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia374
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu102
Sprostredkovanie prijímania vkladov102
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov189
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia67
Podriadení finanční agenti15 013
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia13 344
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu7 685
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 564
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9 344
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia6 129
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia4 121
Viazaní finanční agenti9 225
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 307
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu404
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 164
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 259
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 609
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia1 049
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia5
 Finanční poradcovia8
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu0
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov7
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti391
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu3 818
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia3 816
Sprostredkovanie úverov na bývanie11
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia24 870
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR21 025
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí597
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia3 816
 Sektor kapitálového trhu391
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi100
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi292
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 835
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 792
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie11