Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 586
Samostatní finanční agenti495
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia415
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu107
Sprostredkovanie prijímania vkladov117
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov212
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia46
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia72
Podriadení finanční agenti14 257
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 722
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 840
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 689
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 454
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 187
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 353
Viazaní finanční agenti9 312
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 148
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu360
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 408
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 626
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 151
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia947
 Finanční poradcovia12
Sektor poistenia alebo zaistenia3
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov10
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti178
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu8 713
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia8 706
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov16
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia29 023
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 285
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí577
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia8 706
 Sektor kapitálového trhu178
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi82
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi96
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 343
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 292
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia16