Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti23 275
Samostatní finanční agenti457
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia384
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu101
Sprostredkovanie prijímania vkladov105
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov191
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia67
Podriadení finanční agenti14 845
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia13 271
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu7 537
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 541
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9 202
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia6 010
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 985
Viazaní finanční agenti9 360
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 333
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu409
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 203
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 396
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 492
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia968
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia4
 Finanční poradcovia9
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti187
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu5 055
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia5 044
Sprostredkovanie úverov na bývanie23
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia26 061
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 988
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí582
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia5 044
 Sektor kapitálového trhu187
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi101
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi87
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 844
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 789
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie23