Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní33
Životné poistenie18
Neživotné poistenie30
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime1
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
Poisťovne so sídlom v SR12
Poisťovne so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí10
Pobočky slovenských poisťovní v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poisťovní9
Zahraničné poisťovne pôsobiace v SR568
Pobočky zahraničných poisťovní v SR21
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných poisťovní v SR547