Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Banky a pobočky zahraničných bánk27
Banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb16
Hypotekárne banky7
Stavebné sporiteľne3
Banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky9
Platobné inštitúcie a pobočky zahraničných platobných inštitúcií11
Poskytovatelia platobných služieb v obmedzenom rozsahu4
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte1
Limitovaní poskytovatelia nad 1 000 000 eur21
Poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb0
Inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí1
Inštitúcie elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu1
Inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu0
Agenti platobných služieb32
Distribútori služieb inštitúcie elektronických peňazí36
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime3
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Banky a iné úverové inštitúcie381
Banky so sídlom v SR12
Banky so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí6
Pobočky slovenských bánk v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských bánk6
Zastúpenia slovenských bánk v zahraničí0
Zahraničné banky a iné úverové inštitúcie pôsobiace v SR370
Pobočky zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR15
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR354
Zastúpenia zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR1
 Platobné inštitúcie220
Platobné inštitúcie so sídlom v SR10
Platobné inštitúcie so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí7
Pobočky slovenských platobných inštitúcií v zahraničí1
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských platobných inštitúcií7
Zahraničné platobné inštitúcie pôsobiace v SR210
Pobočky zahraničných platobných inštitúcií v SR1
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných platobných inštitúcií v SR209
Pôsobenie zahraničnej platobnej inštitúcie na území SR prostredníctvom agentov platobných služieb7
 Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte16
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte so sídlom v SR1
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte v zahraničí0
Zahraniční poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte pôsobiaci v SR15
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte v SR15
 Inštitúcie elektronických peňazí167
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR1
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí1
Pobočky slovenských inštitúcií elektronických peňazí v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských inštitúcií elektronických peňazí1
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí pôsobiace v SR166
Pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR166