Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti22 549
Samostatní finanční agenti501
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia421
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu107
Sprostredkovanie prijímania vkladov119
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov213
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia73
Podriadení finanční agenti14 199
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia12 670
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu6 802
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 704
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov8 385
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia5 132
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia3 316
Viazaní finanční agenti9 325
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 177
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu354
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 414
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 617
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 098
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia921
 Finanční poradcovia12
Sektor poistenia alebo zaistenia3
Sektor kapitálového trhu1
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov10
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti181
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu8 695
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia8 688
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov16
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia28 988
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR20 268
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí571
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia8 688
 Sektor kapitálového trhu181
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi89
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi92
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov11 266
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR11 215
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia16