Adresa:Slávičie údolie 106 Bratislava 81102
IČO:36750701
Rozhodnutia:zoznam (2)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
samostatný finančný agent16.04.2007
sektor poistenia alebo zaistenia23.04.2007
sektor kapitálového trhu16.04.2007
sektor prijímania vkladov08.07.2010
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov08.07.2010
sektor starobného dôchodkového sporenia04.12.2013
sektor doplnkového dôchodkového sporenia18.12.2008