Adresa:Laurinská 3 Bratislava 81101
IČO:45660891
Rozhodnutia:zoznam (1)
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
samostatný finančný agent13.10.2010
sektor poistenia alebo zaistenia13.10.2010
sektor prijímania vkladov13.10.2010
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov13.10.2010
sektor starobného dôchodkového sporenia15.07.2016
sektor doplnkového dôchodkového sporenia13.10.2010
 cezhraničné pôsobenie v sektore poistenia a zaistenia
Maďarsko13.10.2010
Rakúsko13.10.2010
Poľsko13.10.2010
Česko13.10.2010