Adresa:Poštová 1, 811 06 Bratislava
IČO:36859699
Zriaďovateľ:X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Poľsko
Pôsobenie na finančnom trhuZačiatokKoniecDôvod
pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi14.05.2008