Číslo Kategória Relevantné kategórie Oblasť Vydané Právoplatné
č.z.: 100-000-137-078 k č.sp.: NBS1-000-029-661 iné ;iné; nebankoví veritelia 2018-11-14 2018-12-07
č.z.: 100-000-204-154 k č.sp.: NBS1-000-043-956 štatutárny orgán, dozorná rada, vedúci zamestnanci ;štatutárny orgán, dozorná rada, vedúci zamestnanci; nebankoví veritelia 2020-07-06 2020-07-28
č.z.: 100-000-214-118 k č.sp.: NBS1-000-043-957 štatutárny orgán, dozorná rada, vedúci zamestnanci ;štatutárny orgán, dozorná rada, vedúci zamestnanci; nebankoví veritelia 2020-01-20 2020-02-03
č.z.: 100-000-216-763 k č.sp.: NBS-000-043-931 vlastnícka štruktúra ;vlastnícka štruktúra; nebankoví veritelia 2020-02-06 2020-02-14
č.z.: 100-000-216-762 k č.sp.: NBS1-000-043-930 iné ;iné; nebankoví veritelia 2020-02-03 2020-02-14
ODB-1627/2016-12 povolenie na činnosť ;povolenie na činnosť; nebankoví veritelia 2016-08-05 2016-08-05
č.z.: 100-000-137-130 k č.sp.: NBS1-000-029-662 vlastnícka štruktúra ;vlastnícka štruktúra; nebankoví veritelia 2018-11-14 2018-12-07
č.z.: 100-000-172-792 k č.sp.: NBS1-000-037-408 štatutárny orgán, dozorná rada, vedúci zamestnanci ;štatutárny orgán, dozorná rada, vedúci zamestnanci; nebankoví veritelia 2019-05-28 2019-06-25