Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia26
Nebankoví veritelia24
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu23
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia2
Devízové miesta