Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia32
Nebankoví veritelia31
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu30
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia1
Devízové miesta