Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia30
Nebankoví veritelia28
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu27
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia2
Devízové miesta