Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia31
Nebankoví veritelia29
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu28
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia2
Devízové miesta