Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia33
Nebankoví veritelia32
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu31
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu1
Iní nebankoví veritelia1
Devízové miesta