Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
 Finanční agenti23 420
Samostatní finanční agenti441
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia367
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu99
Sprostredkovanie prijímania vkladov98
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov186
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia47
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia66
Podriadení finanční agenti15 323
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia13 631
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu7 900
Sprostredkovanie prijímania vkladov4 654
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov9 591
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia6 306
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia4 255
Viazaní finanční agenti9 117
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia7 164
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu749
Sprostredkovanie prijímania vkladov1 142
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov2 240
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia2 941
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia1 369
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia6
 Finanční poradcovia8
Sektor poistenia alebo zaistenia2
Sektor kapitálového trhu0
Sektor prijímania vkladov0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov7
Sektor starobného dôchodkového sporenia0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia0
Viazaní investiční agenti401
 Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu3 799
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia3 794
Sprostredkovanie úverov na bývanie15
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Sektor poistenia alebo zaistenia24 985
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR21 162
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí595
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia3 794
 Sektor kapitálového trhu401
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi106
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi296
 Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov12 063
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR12 017
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí1
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie15