Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Banky a pobočky zahraničných bánk26
Banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb12
Hypotekárne banky7
Stavebné sporiteľne3
Banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky6
Platobné inštitúcie a pobočky zahraničných platobných inštitúcií12
Poskytovanie platobných služieb bez obmedzenia rozsahu291
Poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu4
Inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí1
Vydávanie elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu130
Vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu0
Agenti platobných služieb41
Distribútori služieb inštitúcie elektronických peňazí10
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime3
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Banky a iné úverové inštitúcie403
Banky so sídlom v SR12
Banky so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí5
Pobočky slovenských bánk v zahraničí2
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských bánk5
Zastúpenia slovenských bánk v zahraničí1
Zahraničné banky a iné úverové inštitúcie pôsobiace v SR392
Pobočky zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR14
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR377
Zastúpenia zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR1
 Platobné inštitúcie295
Platobné inštitúcie so sídlom v SR10
Platobné inštitúcie so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí5
Pobočky slovenských platobných inštitúcií v zahraničí1
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských platobných inštitúcií4
Zahraničné platobné inštitúcie pôsobiace v SR285
Pobočky zahraničných platobných inštitúcií v SR2
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných platobných inštitúcií v SR283
Pôsobenie zahraničnej platobnej inštitúcie na území SR prostredníctvom agentov platobných služieb6
 Inštitúcie elektronických peňazí130
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR1
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí0
Pobočky slovenských inštitúcií elektronických peňazí v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských inštitúcií elektronických peňazí0
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí pôsobiace v SR129
Pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR129