Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Banky a pobočky zahraničných bánk28
Banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb13
Hypotekárne banky8
Stavebné sporiteľne3
Banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky6
Platobné inštitúcie a pobočky zahraničných platobných inštitúcií10
Poskytovanie platobných služieb bez obmedzenia rozsahu284
Poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu4
Inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí1
Vydávanie elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu107
Vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu0
Agenti platobných služieb33
Distribútori služieb inštitúcie elektronických peňazí10
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime3
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Banky a iné úverové inštitúcie389
Banky so sídlom v SR13
Banky so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí6
Pobočky slovenských bánk v zahraničí2
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských bánk6
Zastúpenia slovenských bánk v zahraničí2
Zahraničné banky a iné úverové inštitúcie pôsobiace v SR377
Pobočky zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR15
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR361
Zastúpenia zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR1
 Platobné inštitúcie286
Platobné inštitúcie so sídlom v SR10
Platobné inštitúcie so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí5
Pobočky slovenských platobných inštitúcií v zahraničí1
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských platobných inštitúcií4
Zahraničné platobné inštitúcie pôsobiace v SR278
Pobočky zahraničných platobných inštitúcií v SR2
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných platobných inštitúcií v SR276
 Inštitúcie elektronických peňazí107
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR1
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí0
Pobočky slovenských inštitúcií elektronických peňazí v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských inštitúcií elektronických peňazí0
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí pôsobiace v SR106
Pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR106